tên miền địa giới hành chính

Tên miền địa giới hành chính

Theo Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ Tài chính ban hành, tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” hiện tại khách hàng đã có thể đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam...

Xem chi tiết »
Trang 1 trong tổng số 11
Show Buttons
Hide Buttons